Thiết kế biệt thự phố Thái Phiên phong cách Âu nhẹ

2 - phong khach tang 5 (1) 2 - phoi canh khach tang 5 (2)

3 - khach + bep tang 6 (3) 3 - khach + bep tang 6 (2) 3 - khach + bep tang 6 (1)

1 - ngu master tang 5 ()2 1 - ngu master tang 5 ()1

1 - ngu master tang 5 ()3

1 - wc master tang 5 (2) 1 - wc master tang 5 (1)